Registrace

Registrace dražitele pro internetový prodej nejvyšší nabídce společnosti GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o., prováděné dle obchodního zákoníku v platném znění. GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o se zavazuje, že poskytnuté údaje jsou neveřejné a budou použity pouze pro interní potřeby společnosti GALERIE LAZARSKÁ – aukce s.r.o.

Korespondenční adresa

FAKTURAČNÍ ADRESA

DALŠÍ KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Pro účast v online aukci Vás žádáme o uvedení následujících údajů (v souladu se zákonem §26/2000 sbírky v platném znění).

Po odeslání vyplněného registračního formuláře a telefonickém ověření Vašich údajů (do 2 pracovních dnů), Vám budou na e-mail zaslány přihlašovací údaje a umožněn přístup do aukce.

DOKLAD TOTOŽNOSTI

*

Zpracování osobních dat pro účast v elektronické dražbě

Na základě splnění právních povinností, které pro nás vyplívají z obecně závazných právních předpisů ( v tomto případě zákon o veřejných dražbách §26/2002), není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních dat pro účel registrace a účasti v elektronické dražbě. Pokud nechcete za tímto účelem data poskytnout, nemůžete se dražby zúčastnit. více.

* jsou označeny povinné položky
1 v případě že jste firemní zákazník, uveďte název firmy